Help

საგარანტიო ტალონი იურიდიული პირებისთვის

გარანტიის პირობები:

 

ელექტროსაქონლის მაღაზიათა ქსელი შპს ,,ომეგა’’ /სავაჭრო ნიშნით "მეგატექნიკა''/ დიდ მადლობას გიხდით არჩევანისათვის!

 

წინამდებარე საგარანტიო ტალონი გაცემულია ,,მომხმარებლის უფლებების შესახებ’’ საქართველოს კანონის დებულებათა გათვალისწინებით, რომელშიც დეკლარირებულია თქვენი, როგორც მომხმარებლის უფლებები.

 

,,მეგატექნიკა’’ ადასტურებს, რომ თქვენს მიერ შეძენილი ნივთი ტექნიკურად გამართულია.

 

სავაჭრო ობიექტში ნივთის შეძენისას გთხოვთ შეამოწმოთ შერჩეული ნივთის ვიზუალური მდგომარეობა ,,მეგატექნიკის’’ წარმომადგენლის თანდასწრებით. ვიზუალური დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, ნივთი შეიცვლება შეცვლის მომენტში გაყიდვაში არსებული იმავე ნივთით და თუ იმავე ნივთით შეცვლა შეუძლებელია მისი მარაგის ამოწურვის გამო,  კომპანია შემოგთავაზებთ იმავე ან მსგავსი ფუნქციის, ხარისხის და ფასის მქონე  ნივთს.

 

თქვენ უნდა დაიცვათ ნივთის მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.

 

გაითვალისწინეთ, რომ  ნივთის  გადმოცემასთან ერთად თქვენზე გადმოდის მისი შემთხვევით დაღუპვის (განადგურების),  გაფუჭების ან დაზიანების რისკი იმ შემთხვევაშიც თუ, მას თქვენი დავალებით გადამზიდავი აგზავნის. ხსენებული რისკები თქვენზე გადმოვა  ნივთის გადამზიდავისთვის მიწოდების მომენტიდან.

 

 

წინამდებარე საგარანტიო პირობები ძალაში შედის ნივთის გაყიდვის მომენტიდან და მოქმედებს 2 (ორი) წლის განმავლობაში,  გარდა სარეცხი მანქანის, საშრობი მანქანის, ჭურჭლის სარეცხი მანქანის და წვრილმანი ტექნიკის შეძენისას, რა დროსად საგარანტიო პირობების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 3 (სამი) თვით. საგარანტიო ტალონი მოქმედებს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე.

 

 

ქარხნული დეფექტის მქონე ნივთის შეკეთება და შეცვლა

 

 • ნივთის ბუნების, გაბარიტების და ნივთთან დაკავშირებული მომხმარებლის მიერ გაცხადებული პრობლემის არსის გათვალისწინებით, სერვისცენტრთან კომუნიკაციისას მომხმარებლისთვის შეთავაზებულ იქნება მისივე ხარჯით ნივთის მიტანა შესაბამის სერვისცენტრში ან მისივე ხარჯით სერვისცენტრის სპეციალისტის გამოძახება ნივთის ადგილზე შესამოწმებლად. სერვისცენტრების მისამართები და საკონტაქტო ტელეფონებია:

 

 

 

 

 

N

ბრენდი

მომსახურე სერვის ცენტრი

საგარანტიო ვადა

მისამართი

1

Hisense, Toshiba, Skyworth, Simfer, Daewoo, Shaublorenz, Hansa, Elikor, Motorfan, Dixi,Galanz, Philips, Scarlett, Adler, Mesko, Camry, Gerlach, BraunBeauty, Sven, Akog, Kordi, JBL, AUX

მეგასერვისი

2 წელი

წერეთლის გამზ.140 . 2 35 05 15

2

Panasonic

ექსპრეს სერვისი

3 წელი

წერეთლის გამზ. 69  235 75 00

3

Hitachi, Tefal, Moulinex, Rowenta, BRAUN, Kenwood, Delonghi

ელიტ სერვისი

2 წელი

თბილისი, ქავთარაძის ქ. #3. / 032 2 20 02 02

4

ILITEK / Sollex

 ილიტეკის სერვისი

2 წელი

წერეთლის გამზ. 572348417

5

ACER; HP

UGT

2 წელი

ი. ჭავჭავაძის გამზ 17-ე  322220505

6

HP Pavillion

ევო სერვისი

2 წელი

ვაჟა–ფშაველას გამზ 6   322375461

7

ASUS; Lenovo; Dell, TCL, Sony, Electrolux, AEG, Realme

ტექპოინტი

2 წელი

ცინცაძის ქ. 5     322422215

8

APPLE; Logitech

iSupport

2 წელი

ცინცაძის ქ. 12   032 230 10 01

9

Marshall; Urban; Letscome,Accesstyle, OnePlus, Viomi, Deerma, Xiaomi, Babyliss, Ninja 

ტექნოლაინი

2 წელი

ცინცაძის ქ. 26   032 230 40 80

10

Choetech

პისირუმი

2 წელი

მირიან მეფის 20; 596885585

11

Samsung

სერვის ცენტრი

2 წელი

 ტელ: 0800555555

12

Sigma

გრინლაინ

2 წელი

კიდობანის 150, ტელ: 591444746

13

LG

სერვის ცენტრი

3 წელი

ა. წერეთლის 116 ტელ: 0322000333

 

 • აღნიშნული წესიდან გამონაკლისს წარმოადგენს თბილისში,  რუსთავში, ქუთაისსა და  ბათუმში ნივთის ადგილზე შესამოწმებლად  სერვისცენტრის სპეციალისტის ვიზიტი, ისევე როგორც ნივთის მიტანა  შესამოწმებლად შესაბამის სერვისცენტრში, რომელიც უფასოა. თუმცა იმ შემთხვევვაში, თუ სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე ნივთს ქახნული წუნი არ გააჩნია, მომხმარებელი ვალდებულია გადაიხადოს სპეციალისტის ვიზიტის (მომსახურების) და ნივთის შესამოწმებლად  შესაბამის სერვისცენტრში მისი მიტანის კომპანიის მიერ გაღებული ხარჯი, ხსენებული დასკვნის გაცემიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში. 
 • დიდი გაბარიტების მქონე ნივთების /მაცივარი, სარეცხი მანქანა, გაზის ჩასაშენებელი ზედაპირი, გაზის ჩასაშენებელი ღუმელი, გაზის გამათბობელი, კონდიციონერი, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა/ ქარხნულ წუნზე მომხმარებლის პრეტენზიის შემთხვევაში სპეციალისტის მიერ განხორციელდება ნივთის ადგილზე შემოწმება.
 • თუ ნივთის შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ ნივთს წარხნული წუნი არ გააჩნია ან/და იგი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, კომპანიას არ ეკისრება არანაირი ხარჯი (მათ შორის ტრანსპორტირების) და ყველა დამატებით ხარჯს (ტრანსპორტირების და სხვა) გადაიხდის მომხმარებელი.  იგივე წესი მოქმედებს   სერვისცენტრის სპეციალისტის ნივთის ადგილმდებარეობის მისამართზე გამოძახების შემთხვევაშიც.
 • მომხმარებელის მიერ ნივთის სერვისცენტრში ტრანსპორტირებისთვის შერჩეულ უნდა იქნას ტრანსპორტირების ადეკვატური (გადაზიდვის ბაზარზე არებული ფასების გათვალისწინებით) ტარიფის მქონე გადაზიდვის კომპანია ან ფიზიკური პირი.
 • ნივთის ადგილზე შესამოწმებლად სერვისცენტრის სპეციალისტის ვიზიტი განხორციელდება მისი გამოძახებიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში და მისი მომსახურების საფასური შეადგენს მინიმუმ 30 (ოცდაათი) და მაქსიმუმ 50 (ორმოცდაათი) ლარს.
 • საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ნებისმიერი ქარხნული დეფექტის შეკეთება და საგარანტიო მომსახურება უფასოა, რაც მოიცავს მომსახურების, შეკეთებისა და სათადარიგო ნაწილის ღირებულებას.
 • ნივთის მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, შეკეთების/სარემონტო ვადა განისაზღვრება  შესაკეთებელი ნივთის ავტორიზებულ სერვისცენტრში წარდგენიდან 45 (ორმოცდახუთი) სამუშაო დღით.
 • იმ შემთხვევაში თუ, ნივთის შეკეთება მისი ბუნებიდან გამომდინარე შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს, იგი ავტორიზებულ სერვისცენტრის სპეციალისტის შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე, რომლის შედგენის ვადაც არის 5 (ხუთი) სამუშაო დღე, ხსენებული დასკვნის გაცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში ჩანაცვლდება ახალი ნივთით.
 • ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (მომხმარებლის მიერ ფასის სხვაობის  დაფარვით) ღირებულების, შეცვლის მომენტში გაყიდვაში არსებული იმავე ნივთით და თუ იმავე ნივთით შეცვლა შეუძლებელია მისი მარაგის ამოწურვის გამო,  იგივე ან მეტი (მომხმარებლის მიერ ფასის სხვაობის  დაფარვით) ღირებულების სხვა ნივთით.
 • შეცვლისას ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მისი შეძენისას არსებული ღირებულებით. ნივთის შეცვლისას, როცა ამოწურულია შესაცვლელი ნივთის მარაგი, ღირებულება განისაზღვრება შეძენისას გადახდილ და გასაცვლელი ნივთის ფასებიდან უმცირესით.
 • ნივთის გადაცვლა დაშვებულია მხოლოდ მისი კომპლექტაციით და აუცილებელია მისი აქსესუარებისა და ყუთის დაუზიანებლად შენახვა და კომპანიისთვის  საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში წარდგენა.
 • მომხმარებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ქარხნული წუნის მქონე ნივთის ფასის შემცირება ან დააბრუნოს შეძენილი ნივთი ერთ-ერთი შემდეგი პირობის არსებობისას:
 • შეძენილი ნივთის ბუნებიდან გამომდინარე მისი შეკეთება და შეცვლა შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს;
 • თუ ვერ იქნა უზრუნველყოფილი ნივთის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებლის მიერ შესაბამის სერვისცენტრში მიტანიდან 45 (ორმოცდახუთი)  სამუშაო დღის ვადაში;
 • იმ შემთხვევაში, თუ ნივთის ქარხნული წუნზე პრეტენზია გაცხადდა ნივთის შეძენიდან 5  დღის განმავლობაში, რომელიც შემდგომში დადასტურდა შესაბამისი სერვისცენტრის სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე, კომპანია მომხარებელს შეუცვლის ნივთს ახალი ნივთით ან დაუბრუნებს მომხმარებელს გადახდილ თანხას წუნდებული ნივთის დაბრუნების სანაცვლოდ.

 

ქარხნული დეფექტის მქონე ნივთის ფასის შემცირება ან დაბრუნება

 

თქვენ უფლებამოსილი ხართ მოითხოვოთ ნივთის ფასის შემცირება ან დააბრუნოთ შეძენილი ნივთი ერთ-ერთი შემდეგი პირობის არსებობისას:

 

 • შეძენილი ნივთის ბუნებიდან გამომდინარე მისი შეკეთება და შეცვლა შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს;
 • თუ ვერ იქნა უზრუნველყოფილი ნივთის შეკეთება ან შეცვლა თქვენს მიერ შესაბამის სერვისცენტრში მიტანიდან 45 (ორმოცდახუთი) სამუშაო დღის ვადაში;

 

საგარანტიო ვალდებულება არ შესრულდება ერთ-ერთ შემდეგ შემთხვევაში:  

 • საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი/დაკარგულია;
 • საგარანტიო ტალონზე კომპანიის სავაჭრო ობიექტის (მაღაზიის) ბეჭდის უქონლობისას;
 • თუ საგარანტიო ტალონზე სერიული ნომერი გადასწორებულია;
 • საგარანტიო ტალონში ან საქონლის კორპუსზე არ იკითხება ამ ამძვრალია სერიული ნომერი/იმეი კოდი;
 • თუ საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია;
 • ნივთის ყუთი დაკარგულია ან დაზიანებულია;
 • დაზიანებული ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;
 • თუ საგარანტიო ვადა ამოწურულია;

 

საგარანტიო მომსახურებას არ ექვემდებარება:

 

 • ნებისმიერი ვიზუალური დეფექტი ან მექანიკური დაზიანება;
 • არასწორი ექსპლუატაციისა და შენახვის წესების დარღვევის გამო დაზიანება;
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება, მაღალი ძაბვა), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, შეუსაბამოდ მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.
 • ნივთი დაშლილია (გახსნილია) თვითნებური შეკეთების შედეგად;
 • დაზიანება გამოწეულია არაკომპეტენტური პირის მიერ (სერვისცენტრის ოსტატის გარეშე) განხორცილებული სარემონტო ან/და სამონტაჟო სამუშაოების არაკვალიფიციური შესრულებით;
 • დეფექტები გამოწვეული ნივთის კონსტრუქციაში თვითნებური ცვლილებების შეტანის შედეგად;
 • ნივთი დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას;
 • ნივთი დაზიანდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნით (არასაყოფაცხოვრებო) გამოყენების გამო;
 • ნივთი (კომპიუტერის/ლეპტოპის შემთხვევაში) დაზიანდა კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილის მიერ;

 

გარანტია არ ვრცელდება ელექტროაქსესუარებზე (მათ შორის):

 • შტეფსელის გადამყვანი;
 • დისტანციური პულტები (ყველა სახის ნაკეთობაზე);
 • ანტენები, კაბელები, (ტელევიზორები, მუსუკალური ცენტრები);
 • ფილტრები, შლანგები, ნაჭრის ტომრები (კონდიციონერი, სარეცხი მანქანა, მტვერსასრუტი).
 • პროგრამული უზრუნველყოფა;
 • სისტემური ბლოკის კვების ბლოკი;
 • ელექტროსქონლის ელემენტი;
 • მეხსიერების ბარათი;
 • გადამყვანი;
 • სამუხტი მოწყობილობა;
 • ტელეფონის ეკრანის დამცავი;
 • ტელეფონის ქეისი;
 • ლეპტოპის ჩანთები;

 

აუცილებელი რეკომენდაცია:

 

 • რეკომენდირებული არ არის ნივთის წყალში/სითხეში მოთავსება. ნივთის მწარმოებელი კომპანიის მოთხოვნების ზედმიწევნით დაცვა თავიდან აგაცილებთ მასში წყლის/სითხის მოხვედრას. წყლის/სითხის ნივთში მოხვედრის შემთხვევაში კომპანიას საგარანტიო ვალდებულებები არ გააჩნია.
 • ნებისმიერი ტიპის ბუნებრივ აირზე მომუშავე მოწყობილობის დამონტაჟების შემდეგ, გამოიძახეთ გაზის მომწოდებელი კომპანიის შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტი და დარწმუნდით, რომ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება.
 • რეკომენდირებულია ყველა ტიპის ელექტროდანადგარი იყოს დამიწებული და გამოიყენოთ დენის დამცავი. ხსენებული პირობის დაუცელობის გამო ნივთის დაზიანების შემთხვევაში კომპანიას საგარანტიო ვალდებულებები არ გააჩნია.

 

კომპანიის რეკვიზიტები: შპს ,,ომეგა“ /სავაჭრო ნიშნით ,,მეგატექნიკა“/; რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი: 211334830. ფაქტობრივი  (ადმინისტრაციული  ოფისის) მისამართი: თბილისი, წერეთლის #140; იურიდიული მისამართი: თბილისი, გამსახურდიას #11; ელ.ფოსტა: info@megatechica.ge; tel. 2 350515.